Pořad bohoslužeb 2017

Služba lektorů - kdy čtu

červen 2017

15.05.2017 06:41

červenec 2017

15.05.2017 06:44

Nedělní texty

Adventem 2016 začíná cyklus A nedělního mešního lekcionáře
V roce 2017 bude Boží hod velikonoční 16. dubna

11. června 2017 - Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
15. června 2017 - Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
18. června 2017 - 11. neděle v mezidobí
25. června 2017 - 12. neděle v mezidobí
29. června 2017 - Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLů
2. července 2017 - 13. neděle v mezidobí
5. července 2017 - Slavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA
9. července 2017 - 14. neděle v mezidobí