září od 3. 9. do 10. 9. - 36. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

22. neděle v mezidobí od 3. 9. do 10. 9. - 36. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
3. 9.
22. neděle v mezidobí 8.00 za farnost
10.00 za Jana Tučka, rodiče Hrubých a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
   
PO
4. 9.
Pondělí 22. týdne v mezidobí    
18.30 za Annu Pyskatou, manžela Štěpána, syna, staré rodiče a duše v očistci
ÚT
5. 9.
Úterý 22. týdne v mezidobí    
   
ST
6. 9.
Středa 22. týdne v mezidobí    
18.30 za Františka Mráze, zemřelou a živou rodinu
ČT
7. 9.
Čtvrtek 22. týdne v mezidobí nebo sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka 7.30  
   

8. 9.
Svátek Narození Panny Marie    
15.00 pohřeb pana Františka Kořínka
SO
9. 9.
Sobota 22. týdne v mezidobí nebo sv. Petra Klavera, kněze nebo sobotní památka Panny Marie 7.30 za současné i bývalé formany s prosbou o Boží ochranu při dovezení máje
   
NE
10. 9.
23. neděle v mezidobí 8.00 za Marii Mikuličovu, manžela Jana, celou zemřelou rodinu s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu
10.00 za Josefa Říhu, oboje rodiče, bratra a duše očistci, s prosbou o dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 3. září 2017:

 

Oznámení:

- příští neděli, tj.10. září se budou zapisovat úmysly mší svatých na měsíce říjen, listopad, prosinec