září od 24. 9. do 30. 9. - 39. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

25. neděle v mezidobí od 24. 9. do 30. 9. - 39. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
24. 9.
25. neděle v mezidobí HODKY - poděkování za úrodu 8.00 za Boženu Poláchovu se vzpomínkou 20. výročí úmrtí, manžela, oboje rodiče, s prosbou o ochranu Panny Marie a dar zdraví pro živou rodinu
10.00 za farní společenství s poděkováním za úrodu
   
PO
25. 9.
Pondělí 25. týdne v mezidobí   7.30 za...
   
ÚT
26. 9.
Úterý 25. týdne v mezidobí nebo sv. Kosmy a Damiána, mučedníků    
   
ST
27. 9.
Památka sv. Vincence z Paula, kněze    
18.30 za živou a zemřelou rodinu Bartošovu, Uhrovu a Hnátkovu
ČT
28. 9.
Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa - doporučený svátek 8.00 za Anastázii Uhrovu, staré rodiče a duše v očistci
   

29. 9.
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů    

15.00

18.30

pohřeb pana Jiřího Švacha

za Jendu Mráze, rodiče z obou stran, staré rodiče s prosbou o Boží požehnání a dar zdraví pro živou rodinu

 

SO
30. 9.
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 7.30  
   
NE
1. 10.
26. neděle v mezidobí 8.00 za farnost
10.00 za Marii Uhrovu, otce Cyrila, celou zemřelou rodinu a prosbou o dar víry a zdraví pro živou rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 24. září 2017:

 

Oznámení:

» Sbírka minulé neděle (na potřeby kostela) činila 32 900 Kč. Upřímné Bůh odplať za   

   Váš dar!

» V tomto týdnu začne výuka náboženství (změna v rozvrhu): 1.třída v pondělí ve 14.00
   hodin, 2. třída v pondělí ve 14.45 hodin. Rozvrh je na kostelní vývěsce pod kůrem.

» Příští neděli bude sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. 
   Svým darem podpoříte službu kněží a život v naší diecézi.

» K rozebrání je brožurka Úmysly apoštolátu modlitby na říjen, listopad a prosinec.

» V sobotu 14.10.2017 se bude konat farní „dušičková“ pouť na sv. Hostýn se zastávkou  

   ve Štípě. Cena 250,- Kč za osobu. Přihlašujte se u paní Marie Uhrové do 10.10.2017