září od 17. 9. do 24. 9. - 38. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

24. neděle v mezidobí od 17. 9. do 24. 9. - 38. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
17. 9.
24. neděle v mezidobí - HODY 8.00 za Antonína Cipryse se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí, zetě, bratra, rodiče z obou stran  s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
10.00 za Marii Strakovu se vzpomínkou prvního výročí jejího úmrtí, manžela, zetě, staré rodiče  a Boží ochranu pro živou rodinu
   
PO
18. 9.
Pondělí 24. týdne v mezidobí 8.30 za všechny zemřelé spoluobčany, za zemřelé kněze, kteří sloužili v naší farnosti; po mši svaté průvod na hřbitov, kde se pomodlíme za naše zemřelé
   
ÚT
19. 9.
Úterý 24. týdne v mezidobí nebo sv. Januária, biskupa a mučedníka    
   
ST
20. 9.
Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků    
15.00 pohřeb pana Pavla Švirgy
ČT
21. 9.
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 7.30 na úmysl dárce
   

22. 9.
Pátek 24. týdne v mezidobí    
13.00 pohřeb paní Marie Uhrové
SO
23. 9.
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 7.30  
   
NE
24. 9.
25. neděle v mezidobí HODKY - poděkování za úrodu 8.00 za Boženu Poláchovu se vzpomínkou 20. výročí úmrtí, manžela, oboje rodiče, s prosbou o ochranu Panny Marie a dar zdraví pro živou rodinu
10.00 za farní společenství s poděkování za úrodu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 17. září 2017:

 

Oznámení:

»  Dnešní sbírka je na potřeby kostela (opravu varhan). Upřímné Bůh odplať za Váš dar!

»  Ve čtvrtek a v sobotu jsou volné úmysly mší sv. Zájemci se mohou přihlásit v sakristii.

»  Poděkování všem, kteří pomáhali při úklidu a květinové výzdobě kostela, úklidu na farním dvoře a všem,
    kteří se zasloužili o zdárný průběh hodové mše sv.

 

Manželské ohlášky

     Pavel Hrubý z Tvrdonic a  Mgr.Bc.Silvie Markovičová z Lanžhota si udělí dne 28. 10. 2017 v 11.00 hod. svátostné manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.