září od 10. 9. do 17. 9. - 37. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

23. neděle v mezidobí od 10. 9. do 17. 9. - 37. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
10. 9.
23. neděle v mezidobí 8.00 za Marii Mikuličovu, manžela Jana, celou zemřelou rodinu s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu
10.00 za Josefa Říhu, oboje rodiče, bratra a duše očistci, s prosbou o dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
   
PO
11. 9.
Pondělí 23. týdne v mezidobí    

18.30

 

za Martina Zonygu, rodiče, Milana Fojtíka, rodiče Šestákovy a syna Františka

po mši sv. schůze farní rady

ÚT
12. 9.
Úterý 23. týdne v mezidobí nebo jména Panny Marie    
   
ST
13. 9.
Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve    
18.30 za Františka Vlašice, rodiče, duše v očistci s prosbou o Boží milosti pro živou rodinu
ČT
14. 9.
Svátek Povýšení svatého kříže 7.30 za dvě nemocné osoby
   

15. 9.
Památka Panny Marie Bolestné 7.30 ! prosíme za pěkné počasí
   
SO
16. 9.
Sobota 23. týdne v mezidobí nebo sv. Ludmily, mučednice 7.30 za všechny, kteří budou stavět máju, s prosbou o jejich bezpečnost
   
NE
17. 9.
24. neděle v mezidobí HODY 8.00 za Antonína Cipryse se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí, zetě, bratra a rodiče z obou stran s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu
10.00 za Marii Strakovu se vzpomínkou prvního výročí jejího úmrtí, manžela, zetě, staré rodiče  a Boží ochranu pro živou rodinu a za farnost
   
PO
18. 9.
Pondělí 24. týdne v mezidobí 8.30 za všechny zemřelé spoluobčany, za zemřelé kněze, kteří sloužili v naší farnosti;  po mši svaté průvod na hřbitov, kde se pomodlíme za naše zemřelé

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 10. září 2017:

 

Oznámení:

- na hodovou neděli bude sbírka na potřeby farnosti

- dnes se zapisují úmysly mší svatých na měsíce říjen, listopad, prosinec