únor od 26. 2. do 5. 3. - 9. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

8. neděle v mezidobí od 26. 2. do 5. 3. - 9. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
26. 2.
8. neděle v mezidobí 8.00 za Jana Janulíka, dceru, rodiče s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
10.00 za Pavla Zonygu se vzpomínkou 25. výročí úmrtí, jeho rodiče, rodiče Ryčovských, jejich děti, vnuka, celou zemřelou a živou rodinu
   
PO
27. 2.
Pondělí 8. týdne v mezidobí    
17.30 za Josefa Holobrádka, manželku Marii, oboje rodiče a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
ÚT
28. 2.
Úterý 8. týdne v mezidobí    
   
ST
1. 3.
POPELEČNÍ STŘEDA - den přísného postu 7.30 za Rozálii Uhrovu, manžela, syny, snachu a dar zdraví pro žijící rodinu
18.00 za Jiřího Straku, sestru, celou zemřelou rodinu s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
ČT
2. 3.
Čtvrtek po Popeleční středě 7.30 na úmysl dárce (D.O.J.)
  po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti oltářní do 11.00; večer od 20.00 do 20.45 hod
  prav. návštěva nemocných

3. 3.
Pátek po Popeleční středě   prav. návštěva nemocných
17.30 pobožnost křížové cesty
18.00 za Boženu Pavelkovu, manžela Vlastimila, rodinu Kyclovu a Trubačovu
SO
4. 3.
Sobota po Popeleční středě 7.30 za farnost z neděle 5.3.
   
NE
5. 3.
1. NEDĚLE POSTNÍ 8.00 za Ladislava Uhra se vzpomínkou 15. výročí jeho úmrtí, dvoje rodiče, Miroslava Tarhaje, s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro žijící rodiny
10.00 za Josefa Tučka se vzpomínkou prvního výročí, rodiče z obou stran a Boží ochranu pro živou rodinu
14.30 pobožnost křížové cesty

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 26. února 2017:

Oznámení:

- ve středu 1. března je Popeleční středa - den přísného postu. Při ranní a večerní mši svaté bude udělován popelec v neděli se popelec udělovat již nebude!
- na Popeleční středu a Velký pátek je přísný půst: nejíst maso (závazné od 14 let) a nejíst dosyta (závazné od 18 do 60 let). Nemoc, těžká tělesná práce a podobně vážný důvod od povinnosti újmy osvobozují. V tyto dva dny se sjednocují katolíci všech zemí společným vyjádřením ducha pokání a dosvědčují tak své spojení s Pánem.
- od začátku postní doby bude večerní mše svatá již vždy v 18.00 hod.
- vzadu na stolečku máte rozpis na pobožnosti křížové cesty, prosíme napište se (podle společenství ve farnosti anebo jednotlivci)
- příští neděli NEBUDE plánovaná 1. svatá zpověď děti !
- minulou neděli na úhradu topení jsme vybrali 12 395,- Kč, předminulou neděli 6 972,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. (Energie k 30. 11. 2016 - elektřina kostel nás stála 63 013,- Kč)
- upřímné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost při dnešní sbírce "Haléř sv. Petra"

ZAMYŠLENÍ NA 8. NEDĚLI V MEZIDOBÍ:
ODPOČINEK V BOŽÍM NÁRUČÍ

Z dnešních čtení máme pocit, jakoby nám Církev dala chvíli na odpočinek v Božím náručí, čas na spočinutí a radování se z toho, že můžeme Bohu ve všem důvěřovat a zcela se na něj spolehnout. Dnes se nemusíme za ničím honit, nic řešit, vyřizovat. Máme výsadu být jen tak s tím, „koho duše miluje“ (Pís 3,1).
     Dopřej si dnes takovou chvíli. Pokud máš možnost, stáhni se někde do samoty (ideálně před svatostánek v kostele) a vnímej, jak se Bůh o tebe stará. Ať jsou ti v tom pomůckou dnešní čtení z knihy proroka Izaiáše (49,14-15) i z Matoušova evangelia (6,24-34). Bůh se o tebe stará lépe než vlastní matka!
     Je velmi užitečné strávit takto čas po předešlých nedělích, kdy nás Ježíšovo Kázání na hoře konfrontovalo s naším myšlením i jednáním, když odhalovalo naše slabosti a poukazovalo na ideál svatosti a dokonalosti. Možná jsme se cítili bezmocní a frustrovaní z vlastních selhání a nedostatků. Ale Bůh nám dnes jakoby ukazoval, že jsme na cestě, na kterou patří i pády i přehmaty, ale že nás nikdy nenechá samotné…
Proto zkus být dnes v Bohu jako dítě v matčině náručí. Představ si, jak se Bůh stará o vrabce a polní lilie, a uvěř, že mnohem více se stará o tebe. Jsi jeho milovaný či milovaná. (Potřebuješ důkaz? S velkou bolestí v srdci nechal zemřít svého Syna, abys ty mohl být vykoupen.) Svět se před Postem vrhá do karnevalů a bujarých zábav. Rozumím tomu - vždyť pokud se postní doba vnímá jako čas omezování se či zříkání, protože tak je to zvykem, tak se ještě zabavme, protože příštích sedm týdnů bude chmurných, ponurých a smutných. Ale pokud postní dobu vnímáme jako přirozené pokračování pouti k dokonalosti, nepotřebujeme nějaké zvláštní zábavy - vždyť hříšník, který denně zažívá Boží odpuštění, má denně příležitost k radosti, neboť Bůh ho pozvedá z pádu. Může se každý den radovat jako ten, co získal bohatou kořist (Žl 119,162b) - vždyť každý den je vysvobozen z otročení hříchu a přijímán za Boží dítě…
Jakou cestou půjdeš ty v této postní době? Budeš spočívat v Božím náručí, nesený jeho láskou, vyznávat své hříchy a s radostí i důvěrou přijímat jeho odpuštění? Nebo se budeš celou dobu úporně snažit o zachování nějakých předsevzetí, ale ke zpovědi půjdeš až na úplný závěr s pocitem, jak dobře jsi to zvládl? Nedej se zlákat na tuto cestu samospasení. Jdi ke zpovědi hned tento týden a každý den se snaž setrvávat v Bohu (i lítostí). A tak zažiješ, jak radostná může být postní doba, kterou svět nenávidí a pokládá za tmu.
K tomu jen jedno "pokud". To všechno, co jsem napsal, platí za předpokladu, že na prvním místě v tvém životě je hledání Božího království. Pokud to tak není, tak to rychle změň podřízením svého života Ježíši - modlitbou, pokáním a pak jednáním.