únor od 19. 2. do 26. 2. - 8. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

7. neděle v mezidobí od 19. 2. do 26. 2. - 8. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
19. 2.
7. neděle v mezidobí 8.00 za Jana Netopilíka se vzpomínkou 30. výročí úmrtí, manželku, dceru, zetě a za celou zemřelou rodinu a dar zdraví ro žijící rodinu
10.00 za Marii Mayerovu se vzpomínkou desátého výročí jejího úmrtí, manžela, celou zemřelou rodinu s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
   
PO
20. 2.
Pondělí 7. týdne v mezidobí 17.30 za dvoje rodiče Strakových Annu a Ladislava, Růženu a Víta, jejich syna a za duše v očistci
18.15 setkání farní rady
ÚT
21. 2.
Úterý 7. týdne v mezidobí nebo: sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve    
   
ST
22. 2.
Svátek Stolce svatého apoštola Petra    
17.30 za zemřelé rodiče Ciprysovy a Haluzovy, duše v očistci, s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou žijící rodinu
ČT
23. 2.
Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka 7.30 za farnost z neděle 26.2.
  10.00 vizitace v Břeclavi

24. 2.
Pátek 7. týdne v mezidobí   8.00 vizitace v Břeclavi - Poštorné a pak ve Valticicíh
18.00 za Anastázii Bartošovu, manžela, syna a dva zetě
SO
25. 2.
Sobota 7. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie 7.30 za rodiče Gajdovy, syny, vnuky a dar zdraví pro žijící rodinu
   
NE
26. 2.
8. neděle v mezidobí 8.00 za Jana Janulíka, dceru, rodiče s prosbou za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou  rodinu
10.00 za Pavla Zonygu se vzpomínkou 25. výročí úmrtí, jeho rodiče, rodiče Ryčovských, jejich děti, vnuka, celou zemřelou a živou rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 19. 2. 2017:

Oznámení:

Malý průvodce postní dobou
Diecézní katechetické centrum letos opět nabízí pomůcku Malý průvodce postní dobou. Úvodní text a krátká rozjí-mání k jednotlivým nedělím napsal Mons. Jiří Mikulášek. Věty k zamyšlení pro všední dny byly inspirovány slovy papeže Františka pronesenými při různých příležitostech.
Cena jednoho výtisku je 5 Kč. Vhoďte do kterékoli pokladničky v kostele.
Setkání farní rady bude v pondělí po večerní mši svaté v 18.15 hod. na faře. Prosíme všechny členy farní rady, aby přišli.

Sbírka Haléř sv. Petra

Při bohoslužbách v neděli 26. 2. 2017 se uskuteční sbírka Haléř sv. Petra. Prosím, informujte věřící předem o této sbírce. Prostředky získané v rámci sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.
V roce 2016 bylo v brněnské diecézi celkem vybráno 3 417 953 Kč.
Převzato z diecézního oběžníku ACEB 02/2017