srpen od 20. 8. do 27. 8. - 34. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

20. neděle v mezidobí od 20. 8. do 27. 8. - 34. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
20. 8.
20. neděle v mezidobí 8.00 za Marii Petrlovu se vzpomínkou 10. výročí jejího úmrtí, celou zemřelou a žijící rodinu
10.00 za Marii Bartošovu, manžela Cyrila, oboje rodiče, zetě, vnuka a živou rodinu
   
PO
21. 8.
Památka sv. Pia X., papeže    
  mše svatá nebude
ÚT
22. 8.
Památka Panny Marie Královny    
   
ST
23. 8.
Středa 20 týdne v mezidobí nebo sv. Růženy z Limy, panny    
  mše svatá nebude
ČT
24. 8.
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola   mše svatá nebude
   

25. 8.
Pátek 20. týdne v mezidobí nebo sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků nebo sv. Ludvíka nebo sv. Josefa Kalasanského, kněze    
  mše svatá nebude
SO
26. 8.
Sobota 20. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie   mše svatá nebude
   
NE
27. 8.
21. neděle v mezidobí 8.00 za Vojtěcha a Ludmilu Škrobáčkovy, zetě, celou zemřelou rodinu, za dar víry a zdraví pro žijící rodinu
10.00 za Ludvíka Bartoše, rodiče, vnuka, s prosbou o dar víry a zdraví pro živou rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 20. srpna 2017:

 

Oznámení:

- příští neděli tj. 27. srpna bude pravidelná sbírka na opravu varhan

     Po dobu řádné dovolené duchovního otce se v případě pohřbu obracejte na paní Tučkovou, která bude mít tel. kontakt. Děkuji.