srpen od 13. 8. do 20. 8. - 33. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

19. neděle v mezidobí od 13. 8. do 20. 8. - 33. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
13. 8.
19. neděle v mezidobí 8.00 za Ludmilu Ciprysovu, manžela, syny , celou zemřelou a živou rodinu
10.00 za Romana Kurtulíka se vzpomínkou 10. výročí úmrtí, oboje rodiče, žijící a zemřelou rodinu a duše v očistci.
   
PO
14. 8.
Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka; večerní mše z vigilie zítřejší slavnosti   10.00 předávka farnosti Břeclav a Lanžhot
18.30 za Annu Škápíkovu, manžela, zetě, celou zemřelou rodinu s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
ÚT
15. 8.
Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE - doporučený svátek    
18.30

prosíme o ochranu Panny Marie pro celou farnost

po mši svaté schůze farní rady

ST
16. 8.
Středa 19. týdne v mezidobí nebo sv. Štěpána Uherského    
18.30 za Boženu Doležalovu, oboje rodiče a duše v očistci .
ČT
17. 8.
Čtvrtek 19. týdne v mezidobí 7.30 za farnost z neděle 20.8.
   

18. 8.
Pátek 19. týdne v mezidobí    
18.30 za udělené milosti pro novomanžele s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro další společný život
SO
19. 8.
Sobota 19. týdne v mezidobí nebo sv. Jana Eudese, kněze nebo sobotní památka Panny Marie 7.30 za .Jana  Uhra, manželku Zdenu, bratra, staré rodiče s prosbou o Boží ochranu pro žijící rodinu
   
NE
20. 8.
20. neděle v mezidobí 8.00 za Marii Petrlovu se vzpomínkou 10. výročí jejího úmrtí, celou zemřelou a žijící rodinu
10.00 za Marii Bartošovu, manžela Cyrila, oboje rodiče, zetě, vnuka a živou rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 13. srpna 2017:

Oznámení:

- od úterý 15. 8. do neděle 20. 8. se uskuteční celostátní setkání mládeže v Olomouci.
- v úterý 15. 8. při bohoslužbě bude veřejně předána děkanem břeclavským farnost Lanžhot otci Pavlovi
- jsou ještě volné úmysly mší svatých na tento týden, kdo má zájem, může nahlásit přímo panu faráři, nebo paní Tučkové
- v úterý po mši svaté bude schůze farní rady