říjen od 8. 10. do 15. 10. - 41. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

neděle v mezidobí
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
 

8.10.

27. neděle v mezidobí

8.00 za Martina Škrobáčka, manželku Ludmilu, dceru, oboje rodiče a duše v očistci
10.00 za Antonína Hostinu, oboje staré rodiče s prosbou o požehnání a dar živé víry pro celou rodinu
   
PO
 
9.10.    
  není mše sv.
ÚT
 
     
   
ST
 
11.10 18.30 za Antonína Maděřiče, dvoje rodiče, celou zemřelou a žijící rodinu a duše v očistci
   
ČT
 
12.10. 7.30 za Jana Uhra, rodiče s prosbou k Panně Marii, ustavičné pomoci o dar zdraví pro celou rodinu
   

 
13.10.    
1830 za Milana Ryčovského, rodiče, staré rodiče s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu
SO
 
14.10. 7.30 farní pouť na sv. Hostýn
   
NE
 

15.10.

28.neděle v mezidobí

8.00 Za Františka a Marii Šulákovy, děti, vnuka Zdeňka, oboje rodiče, duše v očistci s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu
10.00 za Bohumila Straku, Marii Bartošovu, celou zemřelou rodinu s prosbou o přímluvy Panny Marie pro žiijící rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 8. října 2017:

 

 

Oznámení: