říjen od 22. 10. do 29. 10. - 43. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

29. neděle v mezidobí od 22. 10. do 29. 10. - 43. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
22. 10.
29. neděle v mezidobí - den modliteb za misie 8.00 za farní společenství
10.00 za Ilju Koska, celou zemřelou a živou rodinu
   
PO
23.10.
     
18.30 za Jana Noska se vzpomínkou 20. výročí jeho úmrtí, manželku Ludmilu se vzpomínkou 15. výročí jejího úmrtí, za celou zemřelou a živou rodinu
ÚT
 
     
   
ST
25.10.
     
18.30 za Milana Uhra se vzpomínkou 10. výročí jeho úmrtí a rodiče
ČT
26.10.
  7.30 za farnost z neděle 29.10.
   

27.10.
     
18.30 za Ladislava Straku, manželku Annu, staré rodiče a duše v očistci
SO
28. 10.
 
  7.30 za Ludmilu Uhrovu se vzpomínkou 10. výročí jejího úmrtí, manžela Oldřicha a celou zemřelou rodinu
11.00 Svátost manželství si udělí Pavel Hrubý a Silvie Markovičová
NE
29. 10.
 
30. neděle v mezidobí

v 03.00 končí letní čas
8.00 za Marii Čapkovu, živou a zemřelou rodinu
10.00 za Tomáše Esterku, celou zemřelou rodinu s prosbou o ochranu Panny Marie a dar víry pro živou rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 22. října 2017:

 

Oznámení:

- dnes v 15.30 hodin se uskuteční v našem kostele koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů. Vstupné je dobrovolné, výtěžek použije farnost na opravu varhan. Všichni jste srdečně zváni.

 

Odpustky pro duše v očistci:

Dekret Apoštolské Penitenciárie k odpustkům při návštěvě hřbitova

  • - dle sdělení sekretariátu ČBK vydala dne 8. října 2012  Apoštolská penitenciárie na žádost českých a moravských biskupů dekret, kterým dává věřícím dovolení získat na území českých a moravských diecézí plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitovů každý rok již od 25. října pokud takto nemohou učinit ze závažného důvodu v tradiční době od 1. do 8. 11, při splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. Dovolení je dáno na dobu 7 let.
  • - 1.listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela Modlitbu Páně a vyznání víry.
  • - od 1. listopadu do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.