prosinec od 3. 12. do 10. 12. - 49. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

neděle v mezidobí
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
3.12.
neděle v mezidobí 8.00 Za Antonína Hrubého se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí, celou zemřelou rodinu Hrubou a Vlašicovu s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu 
10.00 za Jana Krásného se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí, rodiče a za dar víry a Boží požehnání pro živou rodinu
   
PO
4.12.
     
17.30 za Vojtěcha a Anastázii Šiškovy, dva syny, dceru, zetě, vnučku a celou žijící rodinu
ÚT
5.12.
     
   
ST
6.12
     
17.30 za Marii Škrobáčkovu, rodiče Hakalovy, rodinu Salajkovu a celou živou rodinu
ČT
7.12.
  7.30  
   

8.12.
     
17.30 Za Vlastu a Milana Ševčovičovy, syna, staré rodiče a živou rodinu
SO
9.12.
  7.30  
   
NE
10.12.
neděle v mezidobí 8.00 za Marii Uhrovu, manžela Josefa, staré rodiče s prosbou o dar zdraví a víry pro žijící rodiny
10.00 za Ladislava Straku se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí, jeho rodiče s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro žijící rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 3. prosince 2017:

:

 

Oznámení: