leden od 29. 1. do 5. 2. - 5. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

4. neděle v mezidobí od 29. 1. do 5. 2. - 5. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
29. 1.
4. neděle v mezidobí 8.00 za farnost
10.00 za Libora Vališe se vzpomínkou pátého výročí úmrtí, Jana Švirgu , celou zemřelou rodinu s prosbou o dar zdraví pro žijící rodinu
   
PO
30. 1.
Pondělí 4. týdne v mezidobí    
17.30 za Žofii a Františka Vališovy, syna, oboje rodiče, za rodinu Tučkovu, dceru a vnuka, za rodiče Mrázkovy, syna a duše v očistci
ÚT
31. 1.
Památka sv. Jana Boska, kněze    
   
ST
1. 2.
Středa 4. týdne v mezidobí 17.15 příležitost ke svátosti smíření
17.30 za Ludvíka Uhra, rodiče z obou stran, za celou živou a zemřelou rodinu
ČT
2. 2.
Svátek Uvedení Páně do chrámu
Žehnání svíček a průvod
  od 8.00 hod. bude pravidelný výstav Nejsvětější svátosti oltářní do 11.00
  dopoledne návštěva nemocných
18.00 ! za ženy z farnosti

3. 2.
Pátek 4. týdne v mezidobí nebo sv. Blažeje, biskupa a mučedníka nebo sv. Ansgara, biskupa   dopoledne návštěva nemocných
17.30 adorace - litanie - svátostné požehnání (před adorací se nezpovídá)
18.00 za Vítka Kraicingera se vzpomínkou desátého výročí jeho úmrtí
SO
4. 2.
Sobota 4. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie 7.30 za farnost z neděle 5.2.
   
NE
5. 2.
5. neděle v mezidobí 8.00 za Oldřicha Říhu se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí, rodiče, rodinu Kostkovu a Hakalovu
10.00 za Annu Markovičovu, manžela, syna, staré rodiče s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
14.30 svátostné požehnání

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 29. 1. 2017:

Oznámení:

  • - sbírka minulou neděli na opravy a údržbu kostela vynesla 16 220,- Kč (loni 18 773,- Kč). Všem štědrým dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. Další plánovaná sbírka na kostel bude v neděli 12. 2. 2017.
  • - ve čtvrtek na svátek Uvedení Páně do chrámu si nezapomeneme vzít s sebou svíce a shromáždíme se (nebude-li škaredé počasí) před začátkem mše svaté na náměstí před kostelem, kde budou svíce požehnány.
  • - na první čtvrtek v měsíci od 8.00 hod se vystaví Nejsvětější svátost oltářní k soukromé adoraci. Prosíme napište se na rozpis vzadu na stolečku. Příležitost k tiché modlitbě bude celé dopoledne do 11.00 hod. a navečer již adorace nebude - je žehnání svící, průvod a mše svatá v 18.00 hod.!
  • - na svátek Panny Marie Lurdské, to je sobotu 11. 2. Světový den nemocných si připomeneme slavnením svátosti pomazání nemocných při ranní mši v 7.30 hod. Kdo chcete přijmout tuto svátost, budete mít možnost tento i příští týden přijít ke svátosti smíření. Tento i příští týden (kromě 1. pátku) se bude vždy 20 min přede mší nebo po mši - podle potřeby - zpovídat. Svátost pomazání budeme společně udílet taktéž v době adventní. Můžete se rozhodnout ji přijmout nyní anebo až v době adventní. (Za rok se doporučuje jen jedenkrát, při zhoršení zdravotního stavu kdykoli, jak se domluvíte s duchovním otcem).
  • - v pátek mají školáci prázdniny, nebude tedy večer mše svatá pro děti a rodiče bude se však udělovat svatoblažejské požehnání