duben od 30. 4. do 7. 5. - 18. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ od 30. 4. do 7. 5. - 18. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
30. 4.
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 8.00 za Františka Kotlaříka, rodiče, rodiče Miklicovy, syna Zdeňka, celou zemřelou a žijící rodinu
10.00 za Vojtěcha a Marii Kubíkovy s prosbou o Boží milosti pro živou rodinu
   
PO
1. 5.
Pondělí po 3. neděli velikonoční nebo sv. Josefa, Dělníka STÁTNÍ SVÁTEK 7.40 ! modlitba svatého růžence
8.00 za Ludmilu Šoškovu, manžela Vojtěcha, celou zemřelou rodinu a Boží ochranu a dar zdraví pro živou rodinu
  po mši svaté budou zpívané litanie k Panně Marii k slavnostnímu vstupu do mariánského měsíce
ÚT
2. 5.
Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve   Formační setkání kněží v Brně
   
ST
3. 5.
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 18.00 modlitba svatého růžence a litanie
18.30 za Jana Klvaňu, oboje rodiče a živou rodinu
ČT
4. 5.
Čtvrtek po 3. neděli velikonoční 7.30 za farnost z neděle 30.5.
  po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti oltářní do 11.00; večer od 20.00 do 20.45 hod
  dopoledne bude probíhat pravidelná návštěva nemocných a starých lidí z naší farnosti

5. 5.
Pátek po 3. neděli velikonoční   dopoledne bude probíhat pravidelná návštěva nemocných a starých lidí z naší farnosti
18.00 májová pobožnost a svátostné požehnání
18.30 za Věru Uhrovu, manžela, syna a celou zemřelou rodinu s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu
SO
6. 5.
Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka 7.30 za farnost z neděle 7.5.
   
NE
7.5.
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 8.00 za Josefa Uhra, manželku Marii, rodiče z obou stran s prosbou o dar zdraví a dary Ducha svatého pro živou rodinu
10.00 za zemřelého Vojtěcha Antálka, rodiče, rodiče Ciprysovy a ochranu Panny Marie a dar zdraví pro celou živou rodinu
14.30 májová pobožnost a svátostné požehnání

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 30. dubna 2017:

Jubilanti:

- 75 let se dožívá paní Ludmila Gajdová, ul. Vinohrady
- 60 let manželství slaví manželé Ludmila a Antonín Ciprysovi, ul. Nová a Marie a Pavel Švirgovi, ul. Nádražní

Oznámení:

- na první čtvrtek v měsíci po ranní mši svaté se vystaví Nejsvětější svátost oltářní k soukromé adoraci. Prosíme napište se na rozpis vzadu na stolečku. Příležitost k tiché modlitbě bude celé dopoledne do 11.00 hod. a pak od 20.00 hod. do 20.45 hod.
- ve čt a pá je pravidelná návštěva nemocných
- od měsíce května budou večerní mše svaté podle letního času tedy v 18.30 hod.
- tento týden začíná měsíc zasvěcený Panně Marii, před každou večerní mší svatou se budeme modlit růženec od 18.00 hod. v pátek a v neděli navíc litanie a duchovní četbu. Na začátku májového měsíce se v pondělí 1. května pomodlíme  v 7.40 hod. svatý růženec v 8.00 je mše svatá a po mši svaté pak budou zpívané litanie k Panně Marii.

Manželské ohlášky

     Jakub Šafář z Vísky u Jevíčka a Simona Turečková z Lanžhota si udělí dne 27. 5. 2017 v 11.30 hod. svátostné manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.
     Radim Uher z Ladné a Regína Zahradníková z Lanžhota si udělí dne 17. 6. 2017 ve 12.00 hod. svátostné manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.