květen od 28. 5. do 4. 6. - 22. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ od 28. 5. do 4. 6. - 22. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
28. 5.
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 8.00 za Anastázii Uhlířovu, manžela a celou zemřelou a živou rodinu
10.00 Za požehnání pro rodiny dětí, které dnes mají slavnostní svaté přijímání
14.30 májová pobožnost a svátostné požehnání na poděkování za 1. sv. přijímání
PO
29. 5.
Pondělí po 7. neděli velikonoční    
18.30 za Marii Tučkovu, sestru Boženu Gálovu a za celou zemřelou a žijící rodinu
ÚT
30. 5.
Památka sv. Zdislavy    
   
ST
31. 5.
Svátek Navštívení Panny Marie 18.00 růženec a litanie
18.30 za Antonína Zapletala, manželku, celou zemřelou a živou rodinu a duše v očistci
ČT
1. 6.
Památka sv. Justina, mučedníka 7.30 za Josefa Baču se vzpomínkou 20. výročí jeho úmrtí, manželku Rozálii, snachu, vnuka, staré rodiče a dar zdraví pro živou rodinu
  po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti oltářní do 11.00; večer od 20.00 do 20.45 hod
  dopoledne návštěva nemocných

2. 6.
Pátek po 7. neděli velikonoční nebo sv. Marcelina a Petra, mučedníků   dopoledne návštěva nemocných
18.00 svátostné požehnání
18.30 Za rodiče Benešovy, celou zemřelou rodinu, s prosbou o Boží ochranu pro žijící rodinu
SO
3. 6.
Památka sv. Karla Lwanga a druhů, mučedníků   farní pouť
   
NE
4. 6.
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 8.00 za Pavla Petrlu, oboje rodiče a celou živou rodinu
10.00 za Čestmíra Mayera, celou zemřelou rodinu s prosbou o Boží milosti a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
14.30 svátostné požehnání - na ukončení doby velikonoční

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 28. května 2017:

Jubilanti:

- 80 let se dožívá paní Ludmila Ciprysová, ul.Sokolská
- 70 let se dožívá paní Ludmila Šindarová, ul. MUDr. Kepáka

Oznámení:

- děkujeme za štědrost pří dnešní sbírce na opravy našeho kostela - generální oprava varhan.
- příští neděli 4. 6. bude sbírka na charitativní potřeby.
- napište se na rozpis k dopolední adoraci ve čt
- odjezd autobusů na farní pouť do Koclířova k Panně Marii Fatimské je 3. června 2017 v 7 hodin od kostela.
- od 15.  do 20. srpna se uskuteční celostátní setkání mládeže v Olomouci. Vybízíme mladé lidi, aby se zavčas přihlásili přes internet. Dotovaná cena do konce května je 950,- Kč. Prosíme rodiče a prarodiče, aby své děti a pravnuky podpořili. Plakátek je na vývěsce kostela.
 

ZASLÍBENÍ  PRVNÍCH SOBOT V MĚSÍCI

ZJEVENÍ V PONTEVEDRA - Dne 13. července 1917 se ve Fatimě třem pasáčkům Lucii, Františkovi a Hyacintě Panna Maria zjevila potřetí a ukázala jim peklo. V tomto zjevení řekla pasáčkům, že si přeje, aby se ve světě ustanovila úcta jejího Neposkvrněného Srdce a také hovořila o smírném svatém přijímání v první soboty v měsíci.
Podmínky smírných pobožností prvních sobot v měsíci:
1.  Svatá zpověď. Je možné vykonat před nebo po první sobotě s úmyslem smíru za urážky Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Další tři podmínky musí být splněny v den první soboty.
1.  Svaté přijímání na smír;
2.  Pět desátků svatého růžence;
3.  Rozjímání o tajemství sv. růžence o jednom nebo více tajemstvích (15 minut).
Toto vše konat s úmyslem na smír Neposkvrněného Srdce Panny Marie pět po sobě jdoucích prvních sobot.