květen od 21. 5. do 28. 5. - 21. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ od 21. 5. do 28. 5. - 21. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
21. 5.
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 8.00 za Annu Bartošovu, manžela, zetě, rodiče s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
10.00 za Ludmilu Třetinovu se vzpomínkou pátého výročí úmrtí, rodiče Třetinovy a živou rodinu
14.30 májová pobožnost
PO
22. 5.
Pondělí po 6. neděli velikonoční nebo sv. Rity z Cascie, řeholnice    
18.30 za Františka a Anastázii Sedláčkovy, dceru, dva syny, snachu a dva zetě
ÚT
23. 5.
Úterý po 6. neděli velikonoční    
   
ST
24. 5.
Středa po 6. neděli velikonoční 18.00 růženec a litanie
18.30 za Marii Černou, manžela, zemřelou a živou rodinu z obou stran a duše v očistci
ČT
25. 5.
Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - doporučený svátek - Začíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO    
18.30 ! za Růženu a Františka Šestákovy, celou zemřelou a žijící rodinu

26. 5.
Památka sv. Filipa Neriho, kněze 18.00 májová pobožnost
18.30 za Františka Švirgu, rodiče, rodinu Bartošovu a duše v očistci
SO
27. 5.
Sobota 6. týdne v mezidobí nebo sv. Augustina z Canterbury, biskupa   ráno mše svatá nebude
11.30 svátost manželství si při mši svaté udělí Jakub Šafář a Simona Turečková
15.00 svatá zpověď prvokomunikantů
NE
28. 5.
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 8.00 za Anastázii Uhlířovu, manžela a celou zemřelou a živou rodinu
10.00 Za požehnání pro rodiny dětí, které dnes mají slavnostní svaté přijímání
14.30 májová pobožnost

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 21. května 2017:

Oznámení:

- Šestá neděle velikonoční je na základě rozhodnutí ČBK určena za den zasvěcený modlitbám za pronásledované křesťany ve světě. Ze zprávy Křesťanské mezinárodní solidarity (CSI), která pronásledování křesťanů trvale monitoruje: „Pronásledovaní křesťané tvoří 80 % všech pronásledovaných pro náboženské přesvědčení. Každý desátý křesťan kvůli své víře v Ježíše Krista je obětí diskriminace, pronásledování nebo čelí hrozbě smrti. Ročně je zabito více než 100 tisíc křesťanů. Hlavními zdroji pronásledování jsou komunistické režimy, země s islámskou většinou a také hinduistický fundamentalismus. Zvláště tragická je situace v zemích Blízkého a Středního východu, kde starobylé křesťanské komunity čelí pokusu o úplnou likvidaci.“
- na vývěsce kostela máte nové plakátky na různé poutě a pod. Zvláště doporučujeme poznávací hru k roku diecéze Poklady brněnské diecéze, která je od 1. června do 31. října. Podrobnosti na vývěsce!
- ve čtvrtek je Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - doporučený svátek - Začíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Protože je Českou biskupstkou konfernecí pro věřící doporučeno účstnit se mše svaté, proto bude ve čt mše svatá večer v 18.30 hod.
- tuto sobotu v 15.00 hod. bude svatá zpověď prvokomunikantů. Nepodařilo se sehnat cizího zpovědníka, takže rodiče, příbuzné a kmotry prosíme, aby ke svaté zpovědi přišli v týdnu. V naší farnosti se bude zpovídat vždy před večerní mší svatou od 18.00 hod. V Tvrdonicích zpovídá duchovní Otec Robert taktéž půl hodiny před mší a to ve St a v Pá (večerní je v 18.00 hod.) Ke zpovědi je možné přijít i po mši svaté a kněze o zpověď požádat. I v Tvrdonicích s tím pan farář počítá.
- příští neděli bude sbírka na opravu varhan. Během příštího týdne budou dodány cenové nabídky, pak budete informováni.
- od 15.  do 20. srpna se uskuteční celostátní setkání mládeže v Olomouci. Vybízíme mladé lidi, aby se zavčas přihlásili přes internet. Dotovaná cena do konce května je 950,- Kč. Prosíme rodiče a prarodiče, aby své děti a pravnuky podpořili.

Farní pouť k Panně Marii Fatimské v Koclířově

* odjezd autobusu na farní pouť do Koclířova v jubilejním 100. roce od zjevení Panny Marie ve Fatimě je 3. června v 7 hodin od kostela

Manželské ohlášky

     * Jakub Šafář z Vísky u Jevíčka a Simona Turečková z Lanžhota si udělí dne 27. 5. 2017 v 11.30 hod. svátostné manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.
     * Radim Uher z Ladné a Regína Zahradníková z Lanžhota si udělí dne 17. 6. 2017 ve 12.00 hod. svátostné manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.