duben od 2. 4. do 9. 4. - 14. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

5. NEDĚLE POSTNÍ od 2. 4. do 9. 4. - 14. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
2. 4.
5. NEDĚLE POSTNÍ 8.00 za rodiče Bartošovy, dva syny, zetě, s poděkováním Panně Marii za stálou ochranu od žijící rodiny
10.00 za Jana Šuláka, rodiče, Ludvíka Fojtíka, celou zemřelou a živou rodinu
14.00 pobožnost křížové cesty
PO
3. 4.
Pondělí po 5. neděli postní   porada děkanů v Brně na biskupství
15.00 pohřeb pana Jana Uhra z kostela
18.00 za Máriu Ševčovičovu, manžela, dva syny, dvě snachy, vnuka a celou zemřelou rodinu
ÚT
4. 4.
Úterý po 5. neděli postní   formační setkání kněží v Brně na biskupství
15.00 pohřeb paní Anny Fojtíková ze smuteční obřadní síně
ST
5. 4.
Středa po 5. neděli postní 17.30 příležitost k duchovnímu rozhovoru (nezpovídá se)
18.00 za rodiče Krásných, syna Jana, za dar víry a požehnání pro žijící rodinu
18.35 malá postní škola modlitby - pokračování
ČT
6. 4.
Čtvrtek po 5. neděli postní 7.30 zádušní mše svatá za zemřelou Annu Fojtíkovu
16.00 - 18.00 po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti oltářní do 11.00; odpoledne od 16.00 do 18.00 příležitost ke svátosti smíření
  dnes i v pátek dopoledne bude pravidelná návštěva nemocných

7. 4.
Pátek po 5. neděli postní 17.30 pobožnost křížové cesty
18.00 Za Marii a Antonína Tučkových, jejich děti a duše v očistci s prosbou o dar zdraví, pomoc Boží a ochranu Panny Marie pro žijící rodiny
SO
8. 4.
Sobota po 5. neděli postní 7.30 za farnost z neděle 9.4.
15.00 pohřeb zemřelé paní Růženy Uhrové z kostela
NE
9. 4.
KVĚTNÁ NEDĚLE
žehnání ratolestí a průvod
8.00 za Jana a Boženu Ciprysovy, Zachariáše Bohuslava Tučka a duše v očistci s prosbou o dar zdraví pro žijící rodinu
10.00 za rodiče Uhrovy a Kohoutovy, za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
14.30 pobožnost křížové cesty

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 2. dubna 2017:

Oznámení:

* dnes odpoledne bude pobožnost křížové cesty již ve 14.00 hod., pak následuje X. zpívání sborů v Lanžhotě
* dnes odpoledne bude tatké příprava snoubenců již od 15.45 hod. a druhý pár přijde na 17.00 hod.
* upřímné Pán Bůh zaplať všem kdo se podíleli na předvelikonočním úklidu na faře i v kostele.
* ve středu po mši svaté bude pokračování v malé postní škole modlitby (téma k prohlouvení naleznate také na youtube https://youtu.be/Gfk-E6qV8-Y?list=UU9UPXZlemBU0y2pZiPkAg5g)
* ve čtvrtek je velikonoční svatá zpověď od 16.00 do 18.00 hod.
* příležitost k předvelikonoční zpovědi bude také v pondělí a pátek vždy od 17.20 hod. ! (ve středu se nezpovídá, je příeležitost k duchovnímu rozhovuru)
* duchovní otec bude navštěvovat nemocné před velikonočními svátky, ve čt a pá je pravidelná návštěva, kdo máte zájem o návštěvu vašich blízkých před velikonocemi prosím domluvte se s duchovním otcem
* ministranti i děvčata mají v pátek po mši svaté nácvik na velikonoce (ZČ)
* předvelikonoční zpovídání na našem děkanství naleznete na lístečcích
* prosíme zapište se na rozpis k adoraci ve čtvrtek
* v naší farnosti se můžeme zapojit do postní almužny - výtěžek pošleme na nemocné leprou

Diecézní setkání mládeže

Otec biskup Vojtěch zve mladé na Diecézní setkání mládeže, které proběhne v sobotu 8. dubna 2017 v Brně. Začínáme v 8:30 hodin v katedrále. Už nyní si můžete zarezervovat dopolední přednášky a workshopy na stránce brno.signaly.cz. Na co se můžeš na setkání těšit? Na skvělou atmosféru, na setkání s Kristem, na osobnější setkání s otci biskupy, na mladé lidi, jako jsi ty, na setkání nad zajímavými tématy, např.: specifika mužské a ženské výchovy, příprava tábora, olympijské hry očima olympijského kaplana, umělé oplodnění a další různá témata. Jako přednášející dopoledních přednášek a workshopů přislíbily účast zajímavé osobnosti.