duben od 16. 4. do 23. 4. - 16. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

neděle v mezidobí od do
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
16. 4.
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Slavnost
8.00 za farníky
10.00 za Jana a Marii Hostinových, celou zemřelou rodinu s prosbou o Boží ochranu pro žijící rodinu
14.30 svátostné požehnání
PO
17. 4.
PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM    
8.30 za Marii a Jana Uhrovy, jejich sourozence, rodiče a celou žijící rodinu
ÚT
18. 4.
ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM    
   
ST
19. 4.
STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM    
18.00 za Bohumilu Stýblovu se vzpomínkou prvního výročí jejího úmrtí, manžela a rodiče
ČT
20. 4.
ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 7.30 za Boženu Slámovu se vzpomínkou pátého výročí jejího úmrtí, dceru, dvoje staré rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu
   

21. 4.
PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM    
18.00 za Marii Sedláčkovu, sestru Annu a rodiče Líčeníkovy
SO
22. 4.
SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 7.30 za Josefa Gála, rodiče Trpělkovy a celou zemřelou rodinu s prosbou k Panně Marii o zdraví pro celou žijící rodinu
  13.30 - 19.00 Púť mužov v Šaštíně 
NE
23. 4.
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
- BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
8.00 za Vojtěcha Uhra, rodiče, vnuka, s prosbou o dar zdraví pro rodinu
10.00 za Marii Hakalovu se vzpomínkou prvního výročí jejího úmrtí, manžela, zetě, celou zemřelou rodinu s prosbou o Boží ochranu pro žijící rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 16. dubna 2017:

Jubilanti:

- 75 let se dožívá pan Stanislav Kohout, ul.Luční

Oznámení:

* dnešní Hodová sbírka je na opravy kostela. Děkujeme za štědrost.
* druhá neděle po Velikonocích je nedělí Božího milosrdenství, od Velkého pátku se připravujeme na tuto neděli modlitbou novény, vždy 20 min před začátkem bohoslužby.
* odjezd na Pouť mužů bude v sobotu 22.4.17 v 13:00 od fary osobními automobily.