červenec od 9. 7. do 16. 7. - 28. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

14. neděle v mezidobí od 9. 7. do 16. 7. - 28. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
9. 7.
14. neděle v mezidobí 8.00 za Libuši Šulákovu, manžela, oboje rodiče s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
10.00 za Františka Baču se vzpomínkou prvního výročí úmrtí, jeho rodiče a celou zemřelou a žijící rodinu
  Adorační den farnosti - výstav od 7.30 do 17.30 hod. dle rozpisu s přestávkou na oběd
PO
10. 7.
Pondělí 14. týdne v mezidobí    
18.30 za Františka Kycla, oboje rodiče, Boží ochranu a zdraví pro žijící rodinu
ÚT
11. 7.
Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy    
   
ST
12. 7.
Středa 14. týdne v mezidobí    
18.30 za Annu Hauserovu se vzpomínkou prvního výročí jejího úmrtí, sestru Helenu, rodiče Kraicingerovy a duše v očistci
ČT
13. 7.
Čtvrtek 14. týdne v mezidobí nebo sv. Jindřicha 7.30 za . . .
   

14. 7.
Pátek 14. týdne v mezidobí nebo bl. Hroznaty, mučedníka nebo sv. Kamila de Lellis, kněze    
18.30 zádušní mše svatá za zemřelou Žofii Bartošovu, manžela a celou zemřelou rodinu
SO
15. 7.
Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve 7.30 za . . . 
10.30 udílení svátosti křtu
NE
16. 7.
15. neděle v mezidobí 8.00 za rodiče Třetinovy, syna Pavla, rodiče Kovaříkovy s prosbou o ochranu Panny Marie a dar zdraví pro žijící rodinu
10.00 za Jaroslava Hostinského, jeho rodiče, rodiče Hodonských a dar zdraví pro živou rodinu
11.00 udílení svátosti křtu

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 9. července 2017:

Oznámení:

- dnes v neděli 9.7. je v naší farnosti celodenní výstav Nejsvětější svátosti oltářní - Adorační den farnosti. Prosíme farníky, aby podle svých časových možností věnovali svůj čas na setkání s Ježíšem Kristem při soukromé adoraci. Od 17.00 do 17.30 bude na zakončení dne společná adorace a svátostné požehnání. Prosíme napište se na rozpis po půl hodinách, aby kostel mohl v ohlášeném čase zůstat otevřený.
- upřímné Pán Bůh zaplať za dar 1000,- Kč na opravu varhan.
- po domluvě s některými členy farní rady bude setkání farní rady až nastoupí nový pan farář