červenec od 30. 7. do 6. 8. - 31. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

17. neděle v mezidobí od 30. 7. do 6. 8. - 31. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
30. 7.
17. neděle v mezidobí 8.00 za Petra Straku se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí, rodiče z obou stran a živou rodinu
10.00 za rodiče Uhrových a Příborských s prosbou o Boží požehnání a dar zdraví pro žijící rodinu
   
PO
31. 7.
Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze    
15.30 pohřeb paní Boženy Slezákové
ÚT
1. 8.
Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve 7.30 za . . .
   
ST
2. 8.
Středa 17. týdne v mezidobí nebo sv. Eusebia z Vercelli, biskupa nebo sv. Petra Juliána Eymarda, kněze 7.30 za . . .
   
ČT
3. 8.
Čtvrtek 17. týdne v mezidobí mše svatá nebude  
  pravidelná adorace NEBUDE

4. 8.
Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze    
7.30 za . . .
SO
5. 8.
Sobota 17. týdne v mezidobí nebo posvěcení římské baziliky Panny Marie 7.30 za . . . 
12.30 manželství uzavřou Jan Andiel a Radmila Bartošová
NE
6. 8.
Svátek Proměnění Páně 8.00 za Josefa Baču se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí a živou rodinu
mše svatá nebude 10.30 hod. v Břeclavi předání farnosti novému faráři
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 30. července 2017:

Jubilanti:

- 85 let se dožívá paní Anna Hasilová, ul.  Kostická

Oznámení:

- sbírka na opravu varhan minulou neděli vynesla 24 244,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům.
- pro poutníky, kteří jsou přihlášení příští sobotu do Šaštína je odjezd 14.15 hod. od kostela.
- příští neděli 6. 8. v Lanžhotě nebude mše svatá v 10.00 hod.  Brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul při mši svaté v 10.30. hod. veřejně předá farnost v Břeclavi novému faráři P Josefu Chybovi.