červen od 4. 6. do 11. 6. - 23. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO od 4. 6. do 11. 6. - 23. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
4. 6.
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 8.00 za  Pavla Petrlu, oboje rodiče a celou živou rodinu
10.00 za Čestmíra Mayera, celou zemřelou rodinu s prosbou o Boží milosti a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
14.30 svátostné požehnání na závěr doby velikonoční
PO
5. 6.
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka   porada děkanů v Brně na biskupství
18.30 za Zdeňka Slámu, jeho otce, zemřelou rodinu Slámovu a Svačinovu, duše v očistci s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
ÚT
6. 6.
Úterý 9. týdne v mezidobí nebo sv. Norberta, biskupa   Den za posvěcení kněží Vranov u Brna
   
ST
7. 6.
Středa 9. týdne v mezidobí 16.00 pohřeb paní Žofie Bartošové ze smuteční síně
18.30 za Antonína Krpatu se vzpomínkou 40. výročí jeho úmrtí, oboje zemřelé rodiče a živou rodinu
ČT
8. 6.
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze mše sv. nebude rekolekce - děkanátní pouť kněží do Králík
   

9. 6.
Pátek 9. týdne v mezidobí nebo sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve    
mše svatá nebude Komunita Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce
SO
10. 6.
Sobota 9. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie mše svatá nebude Komunita Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce
15.30 hodin pohřeb paní Zdeny Uhrové se mší svatou z kostela
NE
11. 6.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 8.00 za farnost
10.00 za Františka Straku se vzpomínkou 30. výročí jeho úmrtí, manželku, za zetě Zdeňka a jeho rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu
  odpoledne setkání kněží

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 4. června 2017:

Jubilanti:

- 90 let se dožila paní Marie Janotová, ulice F. Palackého

Oznámení:

- sbírka na opravu varhan minulou neděli vynesla 28 586,- Kč, od ČZS ZO Lanžhot jsme obdrželi dar 5 000,- a dalších dárců 3 000,- Kč. Děkujeme.
- dnešní sbírka je určena na charitu
- na stolečcích máte přihlášky do náboženství na příští školní rok. Prosíme odevzdejte je do 25. června 2017, podle přihlášených dětí se pak objednávají pomůcky.
- po dnešní modlitbě před spaním končí doba velikonoční. Paškál se odnese z presbytáře ke křtitelnici a rozsvěcuje se pouze při křtu a u rakve při pohřbu.

Začala hra "Poklady brněnské diecéze"

Vážení přátelé,
s radostí Vám oznamujeme, že poznávací hra „Poklady brněnské diecéze“, kterou jsme připravili k 240. výročí vzniku diecéze 1. června 2017 - začala.
Hra potrvá do 31. října 2017.
Byly spuštěny webové stránky: www.biskupstvi.cz/poklady2017
Zde zájemci o hru mohou najít a vytisknout si informace a pravidla hry, mapu,  cestovní kartu, podrobný seznam „pokladů“ a plakátek A5.
  
Kontakt pro Vaše dotazy:
Mgr. Marie Špačková
Biskupství brněnské
Diecézní katechetické centrum
Petrov 5
601 43 Brno
tel. 533 033 227
mobil: 604 308 922