červen od 11. 6. do 18. 6. - 24. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE od 11. 6. do 18. 6. - 24. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
11. 6.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 8.00 za farnost
10.00 za Františka Straku se vzpomínkou 30. výročí jeho úmrtí, manželku, za zetě Zdeňka a jeho rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu
  od 16.00 setkání kněží
PO
12. 6.
Pondělí 10. týdne v mezidobí   dopoledne setkání kněží
18.30 za  Jana a Růženu Ciprysovy, dceru Ludmilu a pravnuka s prosbou o Boží milosti pro živou rodinu
ÚT
13. 6.
Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve    
   
ST
14. 6.
Středa 10. týdne v mezidobí    
18.30 za Ladislava Čekala, oboje rodiče a celou zemřelou rodinu Čekalovu a Martuškovu
ČT
15. 6.
Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ - doporučený svátek 18.00 ! za Marii a Františka Netopilíkovy, celou zemřelou a živou rodinu
18.45 Božítělová ADORACE jako poděkování našich dětí za 1. svaté přijímání

16. 6.
Pátek 10. týdne v mezidobí   dopoledne farářské zkoušky v Brně
18.30 za Boženu a Josefa Paulíkových, celou zemřelou a žijící rodinu
SO
17. 6.
Sobota 10. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie   ráno mše svatá nebude
12.00 svátost manželství si při mši svaté udělí Radim Uher a Regína Zahradníková
NE
18. 6.
11. neděle v mezidobí 8.00 zádušní mše svatá za zemřelou Marii Uhrovou
9.30 !! za  farnost - po mši svaté průvod Božího Těla ke 4. oltářům
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 11. června 2017:

Jubilanti:

- 75 let se dožívá paní Jiřina Paulíková, ul. Sokolská

Oznámení:

- příští neděli bude hrubá mše svatá již v 9.30 hod. po ní následuje průvod Božího Těla.
- děkujeme poutníkům do Koclířova za dar na opravu varhan 1 000,- Kč.
- sbírka na charitu minulou neděli vynesla 10 908,- Kč.
- ve čtvrtek 15. 6. na Slavnost Těla a Krve Páně bude mše svatá večer již v 18.00 hod., po mši svaté budou mít naše děti adoraci na poděkování za dar 1. svatého přijímání. Je-li to možné, oblečte děti do kroje a dejte jim květinu. Při mši svaté bude také požehnána pozlacená obětní miska, kterou rodiče dětí darovali kostelu.
- za čtrnáct dni bude na farní zahradě od 17.00 hod. Farní den. Z programu: soutěž v Piškovorkách a AZ kvízu, táborák a grilování, večer cca 21.00 až 23.00 film, zakončení. Jste všichni srdečně zváni.

Eucharistický průvod v neděli po mši svaté:

  • Mše svatá v kostele skončí modlitbou po přijímání. Kněz odloží ornát a vezme si pluviál. Eucharistická píseň, např. Buď slaven, mocný Králi (Kancionál 703). Výstav - okouření a MODLITBA. Po modlitbě bude první oltář v kostele pak se uspořádá průvod: kříž, děti, korouhve, ministranti se zvonky, světly, kadidlem, kněz s Nejsvětější svátostí, zpěváci, hudba, lid. Píseň Ježíši, Králi (Kancionál 707), 1. sloka v kostele při vycházení, 2. sloka a další mimo kostel za doprovodu hudby. Hudba hraje po příchodu ke každému oltáři ještě jednu sloku, než se lid shromáždí a uklidní. Při tom kněz okouří Nejsvětější svátost. Následuje čtení evangelia, chvíle ticha, Může následovat zpěv sboru, přímluvy a požehnání.

Manželské ohlášky

Petr Veverka z Lanžhota a Drahomíra Uhrová z Lanžhota si udělí dne 1. července 2017 v kostele Navštívení Panny Marie v Poštorné svátostné manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.