Slovo života pro dospělé

Rok 2012

DUBEN 2012: Slovo života duben 2012.pps (1,5 MB)Slovo života duben 2012.pps (1,5 MB) Slovo života duben 2012.pps

BŘEZEN 2012: SZ_brezen_2012.pps (1,2 MB)

ÚNOR 2012: SZ_unor_2012.pps (1,4 MB)

LEDEN 2012: SZ_leden_2012.pps (1,4 MB)

 

Rok 2011

PROSINEC 2011: SZ_prosinec_2011.pps (1,5 MB)

LISTOPAD 2011: Slovo zivota - listopad 2011.ppt (1,4 MB)

"Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu". (Mt 25,13)

SRPEN 2011: SZ_srpen_2011.pps (1,2 MB)

„Tady jsem, abych  plnil tvou vůli.“ (Žid 10,9)

 

ČERVENEC 2011: SZ_cervenec_2011.pps (1,7 MB)

„Bděte a modlete se, abyste nepřišli do pokušení. Duch je sice ochotný, ale tělo je slabé.“ (Mt 26,41)

 

ČERVEN 2011

„Nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se a obnovte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé.“ (Řím 12,2)

 

KVĚTEN 2011

„Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“ (Mt 22,37)

 

DUBEN 2011: SZ_duben_2011.pps (1,4 MB)

„Avšak ne co já chci, ale co ty chceš.“ (Mk 14,36)

 

BŘEZEN 2011: SZ_březen_2011.pps (1,4 MB)

„Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova!“ (Lk 1,38)

 

ÚNOR 2011: SZ_unor_2011.pps (1,4 MB)

„Všichni, kdo se dávají vést Božím Duchem, jsou Boží synové.“ (Řím 8,14)

 

LEDEN 2011: 

„Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši. Nikdo neříkal o ničem ze svého majetku, že je to jeho vlastní, ale měli všechno společné.“ (Sk 4,32)