Přidána fotogalerie z opravy věže kostela

27.08.2011 08:46

Byla přidána nová fotogalerie z oprav věže kostela. Upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům za jejich příspěvek na opravy.