Chcete dát své dítě pokřtít? Chcete mít svatbu v kostele? Přejete si navštívit nemocného?

Nepřehlédněte

V naší farnosti Vám rádi posloužíme udělením svátostí, největšího daru, který Kristus svěřil své Církvi.

Protože je k přijetí svátostí třeba dobré přípravy, sdělte nám buď hned po narození nebo dva měsíce předem své přání pokřtít dítě , o církevní sňatek požádejte nejméně tři měsíce předem a je dobré již navštěvovat "kurz pro snoubence".

Příprava ke svátosti biřmování bude v kostele včas ohlášena.

Duchovní správce P. Josef Chyba je Vám k dispozici kdykoliv, zvláště jedná-li se o návštěvu nemocného.

První setkání na faře před křtem dítěte a nebo žádostí o sňatek v kostele je vhodné si domluvit telefonicky, tel.: 519 336 481 a nebo elektronicky na e-mail farnosti: lanzhot(zavináč)dieceze(tečka)cz.

Úřední hodiny

jsou vždy ihned po skončení mše svaté - viz pořad bohoslužeb - tedy po ranní mši 8.10 hod. a po večerní mši v 18.10 hod. A nebo 1 hodinu před začátkem večerní bohoslužby.

Na termínu setkání s rodiči před křtem dítěte, na přípravě dospělého ke křtu - katechumenátu, na setkání se snoubenci, návštěvě nemocného, žehnání domu, náboženské výchově ve škole, termínu pohřbu z kostela či civilního pohřbu s účastí kněze, se společně s Vámi duchovní správce domluví podle časových možností.